- مرجع دانلود پروژه و تحقیق آماده رشته عمران

پلان معماری کامل ساختمان دو طبقه

پلان معماری کامل ساختمان دو طبقه پلان معماری،مسکونی 2طبقه ابعاد11*10 فرمت:DWG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,000 تومان

پلان معماری

پلان معماری پلان معماریؤمسکونی ،2طبقه با پیلوت ابعاد1030*6 فرمتDWG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پلان معماری سوله

پلان معماری سوله پلان اجرایی سوله 3طبقه فرمتDWG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

پلان معماری اجرایی کامل

پلان معماری اجرایی کامل پلان های اجرایی،تیرریزی،فونداسیون و.. ابعاد11*10 فرمت DWG 2طبقه با پیلوت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پلان معماری کامل

پلان معماری کامل پلان معماری،فرمتDWG 4طبقه،ابعاد6*12.8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

پلان معماری کامل

پلان معماری کامل پلان معماری با اعاد11*22 فرمتDWG،2طبقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان

کامل ترین پلان معماری

کامل ترین پلان معماری پلان معماری با دیتایل کامل 4طبقه،11*11 ابعاد فرمتDWG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پلان معماری کامل

پلان معماری کامل پلان معماری با دیتایل های کامل،3 طبقه،ابعاد9*11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پلان معماری کامل

پلان معماری کامل پلان معماری با تمام دیتایل های مرتبط،4طبفه با ابعاد11*8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پلان معماری کامل

پلان معماری کامل پلان معماری کامل با تمام دیتایل های مرتبط،مسکونی،2طبقه با پیلوت فرمت DWG،با ابعاذ10*11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

پروژه ی کامل اسکلت فلزی

پروژه ی کامل اسکلت فلزی پروژه کامل اسکلت فلزی 5 طبقه، مسکونی،همراه با نقشه های معماری دفترچه محاسبات Etabsو Safe ...

توضیحات بیشتر - دانلود 50,000 تومان 47,500 تومان 5% تخفیف

پروژه ی کامل بتن

پروژه ی کامل بتن       پروژه کامل بتن،5طبقه،مسکونی با سیستم باربرجانبی قاب خمشی،اجرابانرم افزار EtabsوSafe ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان
تعداد صفحه(1):